Матеріал (молодша група) по темі: Самоосвіта на тему «Сенсорне виховання дітей через дидактичні ігри з

Матеріал (молодша група) по темі:
Самоосвіта на тему «Сенсорне виховання дітей через дидактичні ігри з

мета: підвищення свого теоретичного рівня, професійної майстерності та компетентності.

завдання: Робота над програмою професійної самоосвіти допоможе мені:

— навчити дітей розрізняти основні кольори;

— познайомити дітей з величиною і формою предметів;

— сформувати навички самостійної діяльності;

— підвищити самооцінку дітей, їх впевненість в собі;

— розвинути творчі здібності, допитливість, спостережливість;

— згуртувати дитячий колектив.

— розвивати дрібну моторику пальців, кистей рук;

— розвивати точність і координацію рухів руки і очі, гнучкість рук, ритмічність;

— удосконалювати руху рук, розвиваючи психічні процеси:

* Зорове і слухове сприйняття;

Тема: «Сенсорний розвиток дітей 2-3 років через дидактичні ігри»

Раннє дитинство — особливий період становлення органів і систем і, перш за все, функції мозку. Ранній вік — найсприятливіший час для сенсорного виховання, без якого неможливе нормальне формування розумових здібностей дитини. Цей період важливий для вдосконалення діяльності органів чуття, нагромадження уявлень про навколишній світ, розпізнавання творчих здібностей.

Сенсорний розвиток дитини — це розвиток його сприйняття і формування уявлень про зовнішні властивості предметів: їх форму, колір, величиною, положення в просторі, а також запаху, смаку і т. Д. Значення сенсорного розвитку в ранньому та дошкільному віці важко переоцінити. Саме цей вік найбільш сприятливий для вдосконалення діяльності органів чуття, нагромадження уявлень про навколишній світ.

Сенсорне виховання означає цілеспрямоване вдосконалення, розвиток у дітей сенсорних процесів (відчуттів, сприймань, уявлень).

Дитина в житті стикається з різноманіттям форм, фарб та інших властивостей предметів, зокрема іграшок і предметів домашнього ужитку. Знайомиться він і з творами мистецтва — музикою, живописом, скульптурою.І звичайно, кожна дитина, навіть без цілеспрямованого виховання, так чи інакше, сприймає все це. Але якщо засвоєння відбувається стихійно, без розумного педагогічного керівництва дорослих, воно нерідко виявляється поверхневим, неповноцінним. Тут-то приходить на допомогу сенсорне виховання — послідовне, планомірне ознайомлення дитини із сенсорною культурою.

Самі далекосяжні успіхи

науки і техніки розраховані

не тільки на мислячого,

але і відчуває людини "

Різні вчені по-різному визначають, що таке сенсорне виховання. Наприклад, по. Під Дьякову сенсорне виховання означає цілеспрямоване вдосконалення, розвиток у дітей сенсорних здібностей (відчуттів, сприймань, уявлень).

Венгер Л. А. розуміє під сенсорним вихованням послідовне, планомірне ознайомлення дитини із сенсорною культурою людини. Таким чином, проаналізувавши зазначені вище визначення, можна сказати, що сенсорне виховання — це цілеспрямовані, послідовні і планомірні педагогічні впливи, що забезпечують формування у дитини чуттєвого пізнання, розвиток у нього сенсорних процесів (відчуття, сприйняття, наочних уявлень) через ознайомлення з сенсорною культурою людини .

Сенсорний розвиток дитини буквально з перших днів його життя є запорукою успішного здійснення різних видів діяльності, формування різних здібностей, готовності дитини до шкільного навчання.

Успішність розумового, фізичного, естетичного виховання в значній мірі залежить від рівня сенсорного виховання, тобто від того, наскільки абсолютно дитина чує, бачить, відчуває навколишній.

Саме тому так важливо, щоб сенсорне виховання планомірно і систематично включалося в усі моменти життя дитини, перш за все в процеси пізнання навколишнього життя: предметів, їх властивостей і якостей.

Таким чином, проблема формування сенсорної культури є пріоритетною, має першорядне значення в розвитку дитини і вимагає пильної уваги.

Але, як відомо, основною формою і змістом організації життя дітей є гра, гра — найулюбленіша і природна діяльність дошкільнят."Для дітей дошкільного віку ігри мають виняткове значення: гра для них — навчання, гра для них — праця, гра для них — серйозна форма виховання. Гра для дошкільників — спосіб пізнання навколишнього", — говорила Н. К. Крупської.

Граючи, дитина вчиться дотику, сприйняття і засвоює все сенсорні еталони; вчиться зіставляти, порівнювати, встановлювати закономірності, приймати самостійне рішення; розвивається і пізнає світ.

Саме тому я обрала для себе тему: «Сенсорний розвиток дітей 2-3 років через дидактичні ігри»

Ну і звичайно ж, реалізація даного проекту не обійшлася без участі батьків. З батьками проводилися індивідуальні бесіди ( «Ігри та вправи, що сприяють сенсорному розвитку та вихованню», консультації) ( «Роль сенсорного виховання у розвитку дітей раннього віку», «Знайомство з сенсорними еталонами, способами обстеження предметів», «Дидактична гра як засіб сенсорного виховання дітей », батьківські збори.) Були оформлені папки — пересування (наприклад,« Дидактичні ігри з сенсорики для дітей 2-4 років », а також батьки залучалися до виготовлення і придбання дидактичного матеріалу.)

Робота з батьками

Участь батьків у виготовленні дидактичних ігор і демонстраційного матеріалу.

Проведення індивідуальних консультацій і бесід з батьками.

Підготувати консультацію для батьків «Розвиток сенсорних здібностей у дітей раннього віку через дидактичні ігри»

По темі: методичні розробки, презентації та конспекти

План професійної освіти вихователя. Тема: Сенсорне виховання дітей через дидактичні ігри.

Тема: Сенсорне виховання дітей через дидактичні ігри.В цьому документі дана мета, перспективний план роботи роботи з даної теми, яка використовується література.

План професійної самоосвіти вихователя на тему: «Сенсорне виховання дітей через дидактичні ігри»

Мета: підвищення свого теоретичного рівня, професійної майстерності і компетентності.Задачі.Работа над програмою професійної самоосвіти допоможе мені: — навчити дітей розрізняти ос.

Буклет із самоосвіти "Сенсорне виховання дітей через дидактичні ігри"

Буклет по моїй темі самоосвіти "Сенсорне виховання дітей через дидактичні ігри" в першій молодшій групі "Метелик".

Сенсорне виховання дітей через дидактичні ігри.

План по самоосвіті.

Самоосвіта: "Сенсорне виховання дітей через дидактичні ігри"

Сенсорний розвиток являє собою фундамент загального розумового розвитку дитини, яке є, в свою чергу, невід'ємною умовою успішного навчання дитини. Уже з народження дитина вчиться в.

ПЛАН САМООСВІТИ Тема: «Сенсорне виховання дітей через дидактичні ігри»

Раннє дитинство — особливий період становлення органів і систем і, перш за все, функції мозку. Ранній вік — найсприятливіший час для сенсорного виховання, без якого неможливе нормальне фор.

Свежие записи

Рубрики

GiottoPress by Enrique Chavez